09.11.2019

KAYIT TAKVİMİ

WEB ÖN KAYIT TARİHLERİ 1-8 Kasım 2019
ASIL LİSTELERİN İLANI 09 Kasım 2019
KESİN KAYIT TARİHLERİ 11-15 Kasım 2019
YEDEK LİSTEDEN KAYIT 18-19 Kasım 2019
I. DÖNEM DERSLER 22 Aralık 2019 – 24 Nisan 2020
II. DÖNEM DERSLER 19 Eylül 2020 – 01 Ocak 2021

 

Yedek kayıt Mezunlar ve Diğer Üniversite (AÖF) Listesi

Yedek kayıt Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Listesi

 

* Önemli not: Yedek kayıt Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Listesinde diğer üniversite öğrencilerinin isimleri olsa dahi kayıtları yapılmayacaktır.

1. 25.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” açma yetkisi üniversitelere bırakılmıştır.

2. Sertifika programı üniversitemiz tarafından belirlenen “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” yürütülecektir. Açılacak program süresince oluşabilecek mevzuat değişikliklerine dayalı uygulamaların kursiyerler için zorunluluklar taşıması durumunda, kursiyerler sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olup güncel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

3. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararında belirtilen atamaya esas alanlardan ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda bulunan ilgili alanlardaki Uygulama Öğretmeni sayısı dikkate alınarak kabul edilecektir.

9 Sayılı karara göre öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlar TTKB’nın sayfasında aşağıdaki adreste yayınlanmaktadır. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_08/08163241_9_cizelgeveesaslar.pdf

NOT: Öğretmenlik Uygulaması dersinin yürütülebilmesi, atamaya esas alanda Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda kadrolu öğretmen bulunmasına bağlı olduğundan alımlarda bu durum belirleyici unsur olacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların “Öğretmenlik Uygulaması” dersini almaları mümkün olmadığı için program sertifikası düzenlenmeyecektir.

4. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına mezunlar, 4. Sınıf ve 3. Sınıf öğrencileri başvuru yapabilecektir.

5. Ön kayıt işlemleri 1-8 Kasım 2019 tarihleri arasında, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi web sayfasındaki  http://formasyon.erciyes.edu.tr  adresinden yapılacaktır.

6. Asıl olarak ilan edilen listede isimleri yer alan adayların KESİN KAYITLARI 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında, Eğitim Fakültesi Formasyon Bürosunda mesai saatleri (08:30-16:30) içinde yapılacaktır. Kesin kayıt sırasında program ücretinin 1. Taksit tutarının yatırıldığını gösterir DEKONT (Dekonta kursiyerin adı, soyadı, kimlik numarası ve formasyon alanı yazmak zorundadır) ve Pedagojik Formasyon Bürosundan temin edilecek başvuru dilekçesi imzalanarak teslim edilecektir. İlan edilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Kayıt yaptırmayan asil adayların yerine yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

7. Başvuru sırasında istenilen belgelerin, eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir.

8. Yükseköğretim Kurulu’nun konuya ilişkin kararı doğrultusunda belirlenen kontenjanın %75’i üniversitemiz fakültelerindeki mezun ve öğrencilere, %25’i diğer üniversitelerin ilgili fakültelerindeki mezun ve Açıköğretim ve uzaktan eğitim verilen fakültelerin öğrencilerine ayrılmıştır. Ayrıca atamaya esas alanlarda Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kadrolu Uygulama Öğretmeni sayısına bağlı olarak alan kontenjanlarında sınırlamalar yapılabilecektir.

9. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda kursiyer kabulü, ÖNCELİK SIRASIYLA mezunlarda, 4. sınıf ve 3. sınıf öğrencilerinde, not ortalaması değerlendirilerek yapılacaktır.

10.Yedek Kayıt Listele Kayıtları 16 Kasım 2019 günü, Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi web sayfasında ilan edilecektir.

11. I. Dönem dersleri 22 Aralık 2019 – 24 Nisan 2020 tarihleri arasında hafta sonu (Cumartesi veya Pazar) olacak şekilde 14 haftada; 2. Dönem dersleri 19 Eylül 2020- 01 Ocak 2021 tarihleri arasında hafta sonu (Cumartesi veya Pazar) olacak şekilde 14 haftada yürütülecektir.

12. II. Dönem derslerinden Öğretmenlik Uygulaması dersinin 2 saati Fakültemizde, 6 saati Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı uygulama okullarında hafta içi mesai saatlerinde Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi ve Pedagojik Formasyon Usul ve esasları çerçevesinde yürütülecektir.

13. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinde teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması dersinden ilgili yönerge gereği devamsızlık yapılamamaktadır. Dersler uzaktan eğitim ile verilmemektedir.

14. Programın toplam ücreti 2.054 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde 1. Dönem için 11-15 Kasım 2019 tarihlerinde 1.027 TL kesin kayıt esnasında, 2. Dönem için dönem başında 07-14 Eylül 2020 tarihleri arasında 1.027 TL. olarak tahsil edilecektir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren adayların öğrenim ücretleri iade edilmeyecektir.

15. Başvuru sırasında yanlış bilgi verenler, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların da kayıtları silinir. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan adaylara Sertifika düzenlenmez ve ücret iadesi yapılmaz.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Kesin Kayıt Dilekçesi

DEKONT (Dekonta kursiyerin adı, soyadı, kimlik numarası ve formasyon alanı yazmak zorundadır)

EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE HESABI

     T.C. ZİRAAT BANKASI

     TALAS ŞUBESİ

     HESAP NO         : 49306715

     IBAN                   : TR520001001439493067155001

Mezunlar için:

1) Onaylı (ASLI GİBİDİR) mezuniyet belgesi veya diploma

(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği kayıt sırasında belgelendirilmelidir. Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

2) Onaylı (ASLI GİBİDİR) lisans not durum belgesi

Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

3) Aslını ibraz etmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans tamamlama ile öğrenim gören öğrencilerin not durum belgelerinde birleştirilmiş not ortalaması bulunması gerekmektedir. Birleştirilmiş not ortalaması bulunmayan adayların fakültelerinden birleştirilmiş not ortalamasını gösteren not durum belgesi getirmesi zorunludur. Aksi durumda başvuruları kabul edilmeyecektir.

5) 2 adet fotoğraf.   

3 ve 4. Sınıf Öğrencileri için:

1) Onaylı Öğrenci Belgesi (Eylül 2019’dan sonra alınmış olması gerekmektedir.)

2) Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Eylül 2019’dan sonra alınmış olması gerekmektedir.)

(Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir

3) Aslını ibraz etmek kaydıyla Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4) Lisans tamamlama ile öğrenim gören öğrencilerin not durum belgelerinde birleştirilmiş not ortalaması bulunması gerekmektedir. Birleştirilmiş not ortalaması bulunmayan adayların fakültelerinden birleştirilmiş not ortalamasını gösteren not durum belgesi getirmesi zorunludur. Aksi durumda başvuruları kabul edilmeyecektir.

5) 2 adet fotoğraf.

* Elektronik imzalı olan belgeler de kabul edilecektir.

Önemli Not:

12. DÖNEM PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

AKADEMİK TAKVİMİ

1. YARIYIL
WEB ÖN KAYIT TARİHLERİ 1-8 Kasım 2019
ASIL LİSTELERİN İLANI 09 Kasım 2019
KESİN KAYIT TARİHLERİ 11-15 Kasım 2019
YEDEK LİSTEDEN KAYIT 18-19 Kasım 2019
DERSLERİN BAŞLAMASI  22 Aralık 2019
ARA SINAVLAR 29 Şubat-06 Mart 2020
MAZERET SINAVLARI 18 Nisan 2020
DERSLERIN SONA ERMESI 24 Nisan 2020
YILSONU SINAVLARI 25-30 Nisan 2020
BÜTÜNLEME SINAVLARI 02-08 Mayıs 2020
2. YARIYIL
KAYIT YENILEME 07-14 Eylül 2020
DERSLERIN BAŞLAMASI 19 Eylül 2020
ARA SINAVLAR 07-14 Kasım 2020
MAZERET SINAVLARI 19-25 Aralık 2020
DERSLERIN SONA ERMESI 01 Ocak 2021
YILSONU SINAVLARI 02-08 Ocak 2021
BÜTÜNLEME SINAVLARI 09-15 Ocak 2021
TEK DERS SINAVLARI 23 Ocak 2021

*22 Aralık 2019-12 Ocak 2020 tarihleri arasındaki dersler Pazar günü yapılacaktır. 08 Şubat-24 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dersler Cumartesi günü yapılacaktır.

*13 Ocak 2020-02 Şubat 2020 tarihleri arasında lisans programları akademik takviminde yarıyıl tatili olduğu için formasyon dersleri yapılmayacaktır. 

Program Açılacak Alanlar

 

Asıl kayıt Mezunlar ve Diğer Üniversite (AÖF) Listesi

Asıl kayıt Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Listesi